Баю-баю-баю, не лажыся з краю,
Прыдзе шэранькі ваўчок - схопіць цябе за бачок,
Аднясе ў кусцік і назад не пусціць.