Пайшоў коцік у лясок, знайшоў коцік паясок,
Сяму-таму прадаваў, а дзіцятку дарма даў.