Пайшоў коцік на таржок
Купіў Юрку піражок.
Пайшоў коцік на вулачку,
Купіў Юрку булачку.
Пайшоў коцік рэпку рваць,
Юрку трэба крэпка спаць.