Ходзіць кот па сенажаці,
Кліча сон ён да дзіцяці:
“Ой, Сонечку-галубочку,
прысні маю Полечку”.