Прэч, цень!
Будзе дзень!
Будзе дзень чараваць.
Згінь, сон!
Будзе сонца!
Будзе сонца цараваць.
Ціха-ціха... Ветрык спіць,
Буду я гняздзечка віць.
У крынічцы пад вярбічкай
Чыстую вадзічку піць.
Згінь, згінь, маркота, згінь!
Назаўжды зямлю пакінь!
Хай надыдзе для людзей
Дзень шчаслівы, дзіўны дзень!
Прэч, цень!
Прэч, цень!
Прывітанне, новы дзень!