Ложак добранька заслалі, (нахіляемся, рукі разводзім у розныя бакі)
Пацягнуліся, як сьлед. (на дыбачкі ўверх, цягнемся)
Навукоўцамі мы сталі – (паказваем, як гартаюць кнігу і галавой улева-ўправа)
Вывучаем гэты сьвет. (паказваем, як трымаем лупу, набліжаем і аддаляем галаву – наперад і назад)
У гісторыю мы крочым, (хадьба на месцы, высока ўзьнімаем ногі)
У мінулае бяжым, (бег на месцы, спрабуем пяткай дакрануцца да сьцёгнаў)
Каб пабачыць дні, і ночы, (дзень паказваем, адхіляючыся назад і раскрываючы рукі, ноч – прысядаючы і закрываючы твар далонькамі)
І народ, які тут жыў (паказваем ручкамі на сябе, потым вакол).