А курачка-рабушэчка

А курачка-рабушэчка!

Пазыч жа мне грабушэчка!

Гута-та, гута-та!

Не пазычу, не прадам!

Прыйдзі ка мне — дарма дам!

Гута-та! Гута-та!