Гэй, мой конік

Гэй, мой конік, гэй, мой сівы!

Танканогі, даўгагрывы!

Галавою страсяні,

Капытамі зазвіні!

I далёка, мілы мой,

Паімчымся мы з табой!