Васілька

Харошы, прыгожы Васілька!

Ці не сонца яго радзіла?

Ці не месяц яго гадаваў?

Ці не зоркі яго калыхалі?

— Радзіла мяне матулька,

Гадаваў мяне татулька.

Калыхалі мяне сястрыцы.