Кую, кую ножку

Кую, кую ножку,

Паеду ў дарожку,

Дарожка крывая,

Кабылка сляпая,

Еду, еду, еду,

Ніяк не даеду.

Прыпрагу сароку,

Паеду далёка

У новай кашулі

Да майго дзядулі.

Скоранька паеду,

Каб паспець к абеду.