Люляю-люляю

Люляю-люляю,

Я коціка налаю,

Каб ён да нас не хадзіў,

Цябе, дзетка, не збудзіў.

А ты, каток, пайшоў вон,

А дзетачцы аддай сон.

Ходзіць сон каля вакон,

А дрымота каля плоту.

I пытае сон дрымоту:

— Дзе мы будзем начаваць?

— Дзе хацінка цяпленька,

Дзе дзяцінка маленька.