Авечка

Мы вядзём паіць на рэчку

Кучаравую авечку.

Пі, авечачка, ваду

I вяртайся ў чараду.