Бычок

Ідзе бычок, хістаецца,

Бядуе: «Ай-яй-яй!

Дошчачка сканчаецца,

Звалюся зараз я!»