Гушкі, гушкі, гушкі

Гушкі, гушкі, гушкі,

Прыляцелі птушкі,

Селі на варотах

У чырвоных ботах.

Боты паскідалі,

Кругом паляталі.

Сталі сакатаці.

Чаго птушкам даці?

Прынясу ім жыта,

Будуць птушкі сыты.

Пасыплю гароху —

Хай ядуць патроху.

Ды насыплю грэчкі —

Хай нясуць яечкі.