Санкі

Я з сястрычкаю Ганусяй

З горкі ехаць не баюся,

Санкі нашыя імчаць —

Не бярыся даганяць.