Коця і Каця

Плача коця на кухні,

Ад слёз вочкі папухлі.

— Што з табою, мой каток,

Забалеў мо жываток?

— Мяў! — сказаў варкоцік,

— Не баліць жывоцік.

У мяне душа баліць —

Як цяпер на свеце жыць.

Як мне жыць у хаце,

Калі хлусіць Каця:

Смятану злізала —

На мяне сказала.