* * *

Кукарэку, певунок!

Пашый хлопцу кажушок,

Пашый штонікі з шаўкоў,

З залаценькіх паяскоў.

I пашыў ён, і надзеў,

I ў люстэрка паглядзеў.