Жук

Цераз плот, цераз плот

Жук ляціць у гарод

I гудзе, як самалёт.