Дожджык

Ідзі, ідзі, дожджыку,

Звару табе боршчыку,

Пастаўлю пад лаўкаю,

Накрыю лапаткаю.

Пастаўлю пад сенцамі,

Накрыю паленцамі.

Пастаўлю пад елкаю,

Накрыю талеркаю.

Талерка не здымецца,

Дожджык не сунімецца.