Яечка

— Куд-кудак!.. Куд-кудак!

Яйка знесла я з кулак,—

Узняла чубатка крык.

— Так, так, так!..— сказаў індык.

I карова кажа:

— М-му!

А каму?

I авечка,

Як пачула пра яечка,

Забляяла:

— Ме-ме-ме!

Можа мне?

Гусак крыкнуў:

— Ого-го!

Захацела ты чаго!

Тут якраз прыйшла Марынка,

Невялічкая дзяўчынка:

— Яйка курачка знясла!

I сабе яго ўзяла.