Бычок

Ой, бычок мой, бысенька,

Залатая лысінка,

Бадучыя рогі,

Тупучыя ногі.

Ты паціхеньку хадзі

I дзіцятка не будзі.