Пчала

Рана-раненька пчала

Пакідала вулей,

Заспявала-загула,

Каб усе пачулі:

— Жу-жу-жу,

Жу-жу-жу,

Я без справы не сяджу,

Жу-у!

Палячу я на лужок,

Потым — на палетак.

I збяру духмяны сок

Самых лепшых кветак.

Жу-жу-жу,

Жу-жу-жу,

Я над кветкамі кружу,

Жу-у!..