Гаспадыня

Пірагом з гарбатай

Мішку частавала,

Сподачкі і шклянкі

Са стала прыбрала,

Вымыла талерку,

Кубачак і лыжку

I закалыхала

Зморанага Мішку.