Скакалка

А на золку

За бугром

Праз вясёлку

Скача гром.

Скача,

Скача

Без аглядкі,

Толькі над палянкамі

Бліскаюць вясёла пяткі

Зыркімі маланкамі.

Раз-два,

Раз-два,

Долу хіліцца трава.

Раз-два-тры,

Раз-два-тры,

Усміхаюцца бары.

Раз-два,

Тры-чатыры,

Светла ўсёй нябеснай шыры.

Раз-два,

Тры-чатыры,

Пяць —

Гром пайшоў

За мора спаць.