Матуліны рукі

З маленства яны нас

Да сэрца гарнулі,

Пяшчотныя, добрыя

Рукі матулі,

Што з ранку працуюць

Няспынна і лоўка —

Дачушку накормяць,

Прычэшуць галоўку,

Кашулю пашыюць,

Правераць задачу

I сына суцешаць,

Калі той заплача.

Матуліны рукі

Нас цешаць, галубяць,

Так шчыра, як маці,

Ніхто нас не любіць.

Матуліны рукі —

Адзіныя ў свеце,

Шануйце, любіце

Заўсёды іх, дзеці.