Ласачка

— Ласачка, дзе ж была?

— Працавала да відна.

— Што рабіла?

— Кросны ткала.

— Што зарабіла?

— Кавал сала.

— Дзе ж тое сала?

— Пад сталом.

— Чым накрыта?

— Пасталом.

— Сама паспытала?

— Кошка ўкрала.

— Дзе ж тая кошка?

— Пад печ пабегла.

— Дзе ж тое падпечча?

— Вада заняла.

— Дзе ж тая вада?

— У мора пацякла.

— Дзе ж тое мора?

— Краскамі зарасло.

— Дзе ж тыя краскі?

— Парвалі Параскі.