Над калыскай

Запаліла ночка

Зорныя агні.

Спі, мая дачушка,

Любая, засні.

 

Над тваёй калыскай

Буду я пяяць,

Пра ката і мышку

Казачку казаць.

 

Пад акенцам кветачка

Цудная цвіце.

Мая крошка-дзетачка

З дня на дзень расце.

 

Вунь высока зорачка

Золатам блішчыць,

А мая дачушка

Штосьці ўсё не спіць.

 

З-за хмурынкі месячык

Беленькі ідзе,

За сабою зорачак

Карагод вядзе.