Калядныя зоркі

Злятаюць з нябёсаў сняжынкі

На поле, на лес, на будынкі,

Ляцяць на лагчынкі, на ўзгоркі,

Мігцяць як калядныя зоркі.