Каток

У Савосева суседа

Быў пярэсценькі каток,

Выхаванец Паўла-дзеда,

Такі слаўны пестунок!

Нос чарнявы,

Хвост бялявы,

Задзірасценькі;

Кіпцік-шчыпчык

Заграбасценькі;

Лапкі-драпкі

Машастовыя* ,

А шарсціначкі

Шаўковыя;

Губкі, зубкі

Адмысловыя;

Вусы-русы

Патырчастыя;

Тая спінка,

Як націнка,

Выгінастая.

Вушкі-слушкі

Не мыляюцца,

Вочкі ў ночку

Запаляюцца.

 

* Аксамітныя