Пчолка

Веснавое сонца

Росы падбірае.

Вылецела ў поле

Пчолка залатая.

 

Ёй за шчырай працай

Весела на полі:

Луг прыбраны ў кветкі,

I наўкол раздолле.

 

З рання да змяркання

Пчолка залатая

Лётае па кветках

Ды мядок збірае.

 

Шмат сабрала пчолка

Мёду з розных кветак, —

Дома ім накорміць

Родных пчолак-дзетак.