Дарагое імя

Свеціць, як сонца,

Ад самай калыскі

Вобраз любімы,

Родны і блізкі.

Маміна імя

Самае лепшае,

Маміна слова

Найдаражэйшае.

Мама! Матуля! —

Чароўнае слова

Песняй ласкавай

Гучыць на ўсіх мовах.