Агнявік

У полымі вясёлым печы

Рухавы скача чалавечак

Пад булькаценне чыгуноў,

Пад гучны трэск смалістых дроў.

Калі ж агонь згасае ў печы,

У прысак лезе чалавечак

I спіць, згарнуўшыся клубком,

Чырвоным стаўшы вугальком.