Загадкі на градках

От бабуля важна села

I глядзіць навокал смела.

У зямлю схавала лапаць.

Як зачэпіш — будзеш плакаць.

Гэта злосная бабуля

Называецца… (цыбуля)

У бабулі родны брат

Ласкавейшы быццам,

А да слёз давесці рад,

Так, як і сястрыца.

Сам сабе наўме панок,

А прасцей сказаць… (часнок)

З вусамі,

А не стары.

Зайздросныя вочы.

За што-небудзь на двары

Учапіцца хоча.

Хопіць хітрасці на трох,

Ну, на тое ж ён… (гарох)

Не сыдзе з месца

Ні на крок,

Зарыўшыся ў пярыну.

Цярэбіць ціхі вецярок

Ягоную чупрыну.

А возьмуць за чупрыну

Ды выцягнуць з пярыны —

Пачырванее, нібы рак.

Вядома, хто гэта… (бурак)