На лузе

Добра ў лузе ў час палудны!

Лёгка там дыхнуць!

Хмаркі белыя марудна

За лясы плывуць.

Ветрык краскі чуць калыша,

Травы шалясцяць,

Луг зялёны жыццем дыша —

Конікі трашчаць.

Ў лозах шчэбет не сціхае,

Шум стаіць і свіст,

Ў яркім бляску спачывае

На ракіце ліст.